Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Vaimse tervise häiretega töötajad digimaailmas: probleemid, võimalused ja vajadused

Keywords:

Artiklis antakse ülevaade, kuidas vaimse tervise diagnoositud ja diagnoosimata häiretega töötajad tulevad erinevalt toime töö, tehnoloogia/digitaliseerimise ja seotud nõudmistega. Töötajal on sageli raske avalikustada tööl vaimse tervise häiret eelarvamuste tõttu. Seetõttu peaksid tööandjad stimuleerima konfidentsiaalsust ja usaldust toetavat kultuurimuutust.

Lisaks mõjutas COVID-19 pandeemia oluliselt digiteeritud töö (eelkõige kaugtöö) levikut ja vaimse tervise häirete sagenemist. Artiklis rõhutatakse vajadust kohandatud lähenemisviiside, usalduse suurendamise ja üldise tunnustamise järele, mida kajastab piisav regulatiivne ja organisatsiooniline tugi. Teadusuuringute edendamine selles valdkonnas on üha olulisem, et tagada vaimse tervise häiretega töötajate vajaduste täitmine muutuvas töömaailmas.

Laadi alla in: en