Mehitamata õhusõidukid: mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Keywords:

Mehitamata õhusõidukite kasutamine kasvab kõigis sektorites tänu nende eriomadustele ja tõhusamate tööprotsesside perspektiivile. Sellegipoolest tekitab nende integreerimine töökohtadesse ka tööohutuse ja töötervishoiuga seotud probleeme.

Aruteludokumendis uuritakse seotud küsimusi ja tuvastatakse teadusuuringute lüngad, et täiustada kirjandust tööohutuse ja töötervishoiu probleemide ning töötajatele interaktsiooni tõttu mehitamata õhusõidukitega avalduva mõju kohta. Sidusrühmadele esitatakse soovitused, mis on suunatud töökoha probleemide lahendamisele ja võivad kaitsta ka arengute aeglustumise eest valdkonnas.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal