Ühendkuningriik. Sheffieldi töötervishoiu nõustamisteenistus ja selle osa psühhoteraapia kättesaadavuse parandamisel

Keywords:

Sheffieldi töötervishoiu nõustamisteenistus (SOHAS) pakub inimestele, kellel on tööga seotud terviseprobleemid, konfidentsiaalset abi töökoha hoidmisel ja taastusravi korraldamisel. 2009. aastal alustas SOHAS koostööd psühhoteraapia kättesaadavust parandava talitusega (IAPT) Sheffieldis, et aidata psühhoteraapiasse suunatud vaimse tervise probleemidega patsientidel tööle jääda, andes neile tööhõivealast nõu. Heaolu taastamise kohandatud tegevuskava (WRAP) kasutades koostatakse koos patsiendiga tööle naasmise tegevuskava. Tegevuskava arutatakse läbi tööandjaga, et suurendada tööle naasmise edukust. 95% teenuse kasutajatest leidis, et teenistus aitas neil tööle jääda, kusjuures 32% ütles, et vastasel juhul oleksid nad töölt lahkunud. Otsustavad edutegurid olid teenistuse ja meditsiinitöötajate ning töötajate ja tööandjate vaheline suhtlemine, samuti oli oluline osa taastumisprotsessi dokumenteerimisel tegevuskavade kaudu. WRAP sobib ka teiste tööga seotud terviseprobleemide korral, kui on olemas selline teenuseosutaja nagu IAPT.

Laadi alla in: en