Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete kolmas uuring (ESENER 3)

Keywords:

Aruandes on EU-OSHA 2019. aastal korraldatud uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete kolmanda uuringu (ESENER) peamiste tulemuste ja järelduste esimene ülevaade. Uuringus küsitleti 33 riigi enam kui 45 000 ettevõtet seoses tööohutuse ja töötervishoiu praeguse juhtimisega, sealhulgas peamiste tegurite kohta, mis soodustavad ja takistavad tõhusat juhtimist ja töötajate osalust.

Erilist tähelepanu pöörati sellele, kuidas hallatakse töökohas psühhosotsiaalseid riske – näiteks stressi ja ahistamist. Samuti hõlmas uuring digitaliseerimise küsimusi. Uuring annab tervikliku ülevaate Euroopa praegustest tööohutuse ja töötervishoiu tavadest. Selle tulemusi on kavas kasutada uute tööohutuse ja töötervishoiu poliitikate väljatöötamisel ning riskijuhtimise tõhustamisel Euroopa töökohtades.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal