Kaugtöötajate järelevalve ja seire: mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Keywords:

Aruteludokumendis uuritakse kaugtöötajate (digitaalse) järelevalve ja seire tavade mõju tööohutusele ja töötervishoiule ning vaadeldakse ka erinevusi kohapealsete ja kaugtöötajate vahel. Tulemustest selgub, et kuigi sellised süsteemid võivad suurendada psühhosotsiaalseid riske ja negatiivseid tervisemõjusid, on tööohutuse ja töötervishoiu ennetusmeetmete rakendamisel positiivne mõju nende riskide vähendamisele ja tervisemõjude piiramisele.

Need teadmised on hindamatu väärtusega, et laiendada tööohutuse ja töötervishoiu kaitset sellele uuele töötajarühmale, ning hõlmata mitmeid väljaspool tööandja tööruume korraldatava töö liike.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal