Kaugtöö reguleerimine COVID-19 järgses Euroopas: hiljutised arengud

Keywords:

Kaugtöö sagenemine COVID-19 pandeemia tõttu on toonud kaasa rohkem uuringuid selle töökorralduse vormi ja selle mõju kohta töötajate heaolule ja tervisele. Kuigi kaugtööl on eeliseid, sealhulgas paindlikkus ja autonoomia, on ka puudusi.

EU-OSHA aruanne keskendub sellele, kuidas reguleeritakse kaugtööd praegu Euroopas, ning annab ülevaate COVID-19-järgsest regulatsioonist ELis. Samuti tuuakse esile mitme ELi liikmesriigi õigusaktide püsivad muudatused ja kollektiivläbirääkimiste arengud alates pandeemiakriisi algusest.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal