Safety and health insights for digital platform work

Platvormitöö tööohutuse ja töötervishoiu ülevaade

Keywords:

Digitehnoloogiate areng võimaldab uusi tööviise, mida pakutakse veebiplatvormide kaudu. Kullerid, autojuhid, meditsiiniõed ja graafikadisainerid on mõned näited platvormide kaudu töötavatest inimestest. Kuigi see võib olla mõne töötajarühma jaoks täiendav või alternatiivne sissetulekuallikas ja võimalus siseneda tööturule, kaasnevad platvormitööga töötervishoiu ja tööohutuse riskid ja probleemid, mida võib olla keeruline ennetada ja juhtida. Selle väljakutse lahendamiseks peavad poliitikakujundajad, platvormihaldurid, ametiühingud ja töötajad ühinema, et luua ja täiustada tööohutuse ja töötervishoiu meetmeid. 

Laadi alla in: bg | de | el | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |