Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – riiklikud aruanded: Eesti

Keywords:

Riiklikes aruannetes uuritakse liikmesriikide ja EFTA riikide poliitikat, strateegiaid ja programme, mis keskenduvad vananeva tööjõu probleemidele tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas ning seonduvates poliitikavaldkondades (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid, haridus), sh rehabilitatsiooni- / tööle naasmise poliitika, strateegiad ja programmid. Aruanded jälgivad Euroopas toimuvaid demograafiliste muutustega arvestamise poliitikaarenguid ja algatusi.

Laadi alla in: en | et |