Ohutud ja tervislikud töökohad Euroopas: kui kaugel oleme 2023. aastal?

Keywords:

Poliitikaülevaates on kokkuvõte aruande „Tööohutus ja töötervishoid Euroopas: olukord ja suundumused 2023. aastal“ peamistest järeldustest. Aruandes uuriti tööohutuse ja töötervishoiu näitajaid, suundumusi ja kontekstipõhiseid arenguid.

Kuigi alates 1980. aastate keskelt on ELi liikmesriikides välja töötatud tööohutuse ja töötervishoiu riskijuhtimise terviklik raamistik, vajab mõni valdkond endiselt täiustusi, sest isegi kui tööõnnetused harvenevad, sagenevad töötajate heaolu halvendavad psühhosotsiaalsed ja emotsionaalsed stressitegurid. Füüsikaliste riskide ja ergonoomilise koormuse tase on endiselt kõrge ja püsiv.

Lisaks nõuavad uute tehnoloogiate kasutamine töökohal, valdkondade ja tööjõu muutumine ning globaliseerumine laiemaid ja terviklikumaid tööohutuse ja töötervishoiu meetmeid, mille kohta antakse siin ülevaates poliitikakujundajatele soovitusi.

Laadi alla in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |