Summary - Tööohutus ja töötervishoid Euroopas: olukord ja suundumused 2023

Keywords:

Aruandes kirjeldatakse tööohutuse ja töötervishoiu olukorda ELis ning käsitletakse praegusi suundumusi ja arenguid. Selles kasutatakse andmeid, mis on kogutud Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti tegevuse „ELi tööohutuse ja töötervishoiu infosüsteem“ raames, ning kombineeritakse kvantitatiivseid näitajaid selgitavate ja analüütiliste kirjeldustega.

Aruanne hõlmab suundumusi viimasel 10–25 aastal, olenevalt usaldusväärsete andmete kättesaadavusest ja metoodikast. Samuti arvestatakse selles asjakohaseid kontekstitegureid ning tööohutuse ja töötervishoiu taristut. Aruande kokkuvõttes on ülevaade edasiminekutest, seisakutest ja ebakindlatest suundumustest ning probleemidest. 

Laadi alla in: en