Kokkuvõte „Rehabilitatsiooni ja tööle naasmist käsitleva uuringu ülevaade“

Keywords:

Euroopa töötajaskond vananeb. Eriti eakamatel töötajatel on oht jääda varakult invaliidsuspensionile ja puududa haiguse tõttu pikaajaliselt töölt, mis toob kaasa märkimisväärsed kulud. Kokkuvõte põhineb ülevaatel, mis sisaldab kutserehabilitatsiooni ja tööle naasmise süsteemide, programmide ja sekkumise ning nende erinevate komponentide alaste teadmiste ajakohastatud kirjeldust. Väljaandes analüüsitakse olemasolevaid tõendeid sekkumise tõhususe kohta ning uuritakse tegureid, mis on aluseks edukale ja jätkusuutlikule rehabilitatsioonile ja taasintegreerumisele.

Laadi alla in: en