Psychosocial risks in the health and social care sector

Psühhosotsiaalsed riskid tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektoris

Keywords:

Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektori üks peamistest probleemidest on Euroopa vananev elanikkond, mille tulemus on suurenev nõudlus ja vananev tööjõud. Dokumendis antakse ülevaade psühhosotsiaalsetest riskiteguritest, mis mõjutavad sektori töötajate tervist ja heaolu.

Selles arutatakse tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeorganisatsioonide rakendatavaid riskijuhtimisstrateegiaid ning tuuakse esile edukad tavad, näiteks osaluspõhised sekkumised ja algatused, mille eesmärk on suurendada töötajate vastupanuvõimet. Dokumendis rõhutatakse ka nende riskide organisatsiooniliste allikate käsitlemise tähtsust.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal