Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine ning psühhosotsiaalsed riskid töökohas: ELi strateegiad ja tulevased väljakutsed

Keywords:

Palju uuringuid osutab töö mõjule tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimisel. Individuaalseid, füüsilisi, psühholoogilisi, sotsiaalseid ja tööga seotud aspekte ning muid kutsealaseid ja mittekutselisi tegureid peetakse oluliseks tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste tekkel. Aja jooksul on seoses luu- ja lihaskonna vaevustega suurenenud ka psühhosotsiaalsete riskide olulisus.

On palju tõendeid, et psühhosotsiaalsed ja korralduslikud riskitegurid suurendavad luu- ja lihaskonna vaevuste riski, eelkõige koos füüsikaliste riskidega. Selles aruteludokumendis on ülevaade luu- ja lihaskonna vaevuste esinemusest Euroopas ning käsitletakse Itaaliat, kus on täheldatud luu- ja lihaskonna vaevuste sagenemist töökohal.

Dokumendis kirjeldatakse ELi direktiive, strateegiaid ja poliitikat ning Euroopa algatusi, mille eesmärk on ennetada luu- ja lihaskonna vaevusi, näiteks EU-OSHA 2020.–2022. aasta kampaaniat „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“. Kokkuvõttes rõhutatakse vajadust tervikliku, kõikehõlmava ja valdkondadevahelise lähenemisviisi järele luu- ja lihaskonna vaevuste haldamisel ja ennetamisel.

Laadi allain: en