Ettekanne – „Tööohutuse ja töötervishoiu väärtus ning tööga seotud õnnetuste ja haiguste ühiskondlik kulu“

Keywords:

Ettekandes tehakse kokkuvõte teise etapi tulemustest EU-OSHA projektis, milles hinnatakse kutsehaiguste, töövigastuste ja ‑surmadega kaasnevaid kulusid Euroopa tasandil. Kulude hindamiseks on välja töötatud kaks lähenemisviisi:

  • alt üles lähenemisviis põhineb individuaalsetel kulukomponentidel – otsene, kaudne ja immateriaalne kulu;
  • ülalt alla lähenemisviis põhineb rahvusvahelistel andmetel vigastuste ja haiguste majandusliku koormuse kohta.

Kuluprognoosid keskenduvad viiele liikmesriigile (Itaalia, Madalmaad, Poola, Saksamaa ja Soome), mille kohta on olemas piisavalt andmeid ja mis esindavad Euroopa eri geograafilisi tingimusi, tööstussektoreid ja sotsiaalsüsteeme. Kummagi mudeliga saadud tulemusi võrreldakse, arvestatakse nende eeliseid ja puudusi ning mõju poliitikakujundajatele.

Laadi alla in: da | de | el | en | fi | fr | lt | mt | pl | ro | sv |