Tööohutus ja töötervishoid kui uute töötajate ligimeelitamise võtmetegur

Keywords:
COVID-19 pandeemia on mõjutanud ootusi ja hoiakuid seoses tööohutuse ja töötervishoiu ning seotud poliitikate ja tavadega. Sel põhjusel on tööohutusel ja töötervishoiul suurem roll uute töötajate ja tööotsijate värbamisel.
Aruteludokument kirjeldab värbamise ja kogu personalihalduse muutusi, eelkõige kuidas töötajad eelistavad nüüd otsida töökohta ning kuidas on muutnud nende ootused ja hoiakud tööandjate suhtes.
Dokumendis analüüsitakse, kuidas saab tööohutus ja töötervishoid olla võtmetegur tööandja maine kujundamisel ja sobivate kandidaatide värbamisel. Dokumendis on tulemuste ja käsitletud teemade alusel soovitused.
Laadi alla in: en | mt |