Prantsusmaa Ohtlike lahustite kõrvaldamine teedelt eemaldatud materjali analüüsis teeparanduse ja -ehituse sektoris

Keywords:
Tervislike töökohtade hea tava auhinnad 2018–2019
Auhinnatud organisatsioon 

Eiffage Infrastructures tegeleb teedeehituse ja -hooldusega Prantsusmaal. Ettevõtte laboritehnikud analüüsivad arvukaid asfaldiproove, mis saadi 35 miljonist tonnist asfaldist, mis võetakse igal aastal riigi teedelt üles, et teha kindlaks, kas seda saab taaskasutada. Seni hõlmas see analüüs kantserogeenseks, mutageenseks või reprotoksiliseks klassifitseeritud orgaanilise lahusti kasutamist, mis seadis tuhanded töötajad võimalikku ohtu.

Tänu uuenduslikule ohutule analüüsimeetodile (Analysis Safe), mille ettevõte välja töötas ja kasutusele võttis, ei ole orgaanilisi lahusteid enam vaja kasutada. Uus meetod on ka kiirem, kaitstes töötajate tervist ja keskkonda ning säästes ka aega, raha ja ressursse.

Laadi alla in: en | fr | sk |