Factsheet 103 – Strateegiad, kuidas koolitada õpetajaid andma riskide kohta teavet

Keywords:

Teabeleht põhineb aruandel, milles kirjeldatakse näidete varal, kuidas toimub praeguste ja tulevaste õpetajate tööohutuse ja -tervishoiu koolitus ning kuidas nad õpivad andma riskide kohta teavet. Ideaaljuhul peaksid kõik õpetajad saama oma töötamisaastate jooksul tööohutuse ja -tervishoiu väljaõpet ja selgitusi, kuidas lõimida riskide õpetamine oma igapäevatöösse. Riskide õpetuse lisamine koolide õppekavva on keeruline, veel raskem on aga kaasata see õpetajakoolitusse. Näited pakuvad selle küsimuse mitmesuguseid lahendusviise.

Laadi alla in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |