Kommenteeritud kokkuvõte – „Tööohutuse ja töötervishoiu väärtus ning tööga seotud õnnetuste ja haiguste ühiskondlik kulu“

Keywords:

Aruandes on esitatud kutsehaiguste, -õnnetuste ja surmajuhtumitega kaasnevaid kulusid Euroopa tasandil prognoosiva EU-OSHA projekti teise etapi üksikasjalikud tulemused. Kulude hindamiseks on välja töötatud kaks lähenemisviisi:

  1. alt üles lähenemisviis põhineb individuaalsetel kulukomponentidel – otsene, kaudne ja immateriaalne kulu;
  2. ülalt alla lähenemisviis põhineb rahvusvahelistel andmetel vigastuste ja haiguste majandusliku koormuse kohta.

Kuluprognoosid keskenduvad viiele liikmesriigile (Itaalia, Madalmaad, Poola, Saksamaa ja Soome), mille kohta on olemas piisavalt andmeid ja mis esindavad Euroopa eri geograafilisi tingimusi, tööstussektoreid ja sotsiaalsüsteeme. Kummagi mudeliga saadud tulemusi võrreldakse, arvestatakse nende eeliseid ja puudusi ning uuritakse mõju poliitikakujundajatele.

Laadi alla in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | it | lt | lv | mt | pl | ro | sl | sv |