Kommenteeritud kokkuvõte - Luu- ja lihaskonna vaevused ning töökoha psühhosotsiaalsed riskitegurid – ELi-üleste uuringute andmete statistiline analüüs

Keywords:

Aruandes on kontseptuaalne raamistik, mis selgitab luu- ja lihaskonna haiguste riskitegureid ning vaimset heaolu. Selles analüüsitakse andmeid uusimast Euroopa töötingimuste uuringust (EWCS) ning uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER), et leida, kuidas on üksiktöötaja töö eripära (nt biomehaanilised ja psühhosotsiaalsed tegurid) ning ettevõtte taseme tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise tavad seotud luu- ja lihaskonna vaevustega ning heaoluga.

Aruandes leitakse, et mõni psühhosotsiaalne tegur mõjutab luu- ja lihaskonna vaevusi ning heaolu oluliselt, esitatakse soovitusi ja rõhutatakse terviklike riskihindamiste vajadust, et minimeerida tervisekahjusid töökoha tasandil.

Laadi alla in: en