Austria. Fit2Work

Keywords:

Fit2work on varajase sekkumise programm, mille raames pakutakse töötajatele teenuseid, mis aitavad neil säilitada töövõime pärast seda, kui neil on olnud probleeme füüsilise või vaimse tervisega. Programmiga saavad liituda üksikisikud ja ettevõtjad. Programm toetab ka terviseprobleemide tõttu töölt lahkunud või töö kaotanud töötajaid, aidates neil naasta tööellu või tööturule. Fit2work pakub ettevõtjatele ja üksikisikutele abi selliste vahenditega nagu ABI PlusTM küsimustik ning nõustamis- või kutsealase rehabilitatsiooni teenused. Peamised edutegurid on varajane sekkumine ja integreeritud lähenemisviis. Probleemiks olid standardimise puudumine ja seniste järelkontrollide piiratus. Juhtumiuuringud näitavad, et kui töötunnid välja arvata, annavad ettevõtjad teada vähestest kuludest. Programmi rahastavad suures osas valitsusasutused ja kindlustusandjad ning eeldatavalt saab seda väga edukalt teistesse liikmesriikidesse üle kanda. 

Laadi alla in: en