Tööohutuse ja töötervishoiu kaitse kestlikes tarneahelates

Image

© Miha Creative - stock.adobe.com

Areng kestlikkuse suunas – näiteks ringmajanduse edendamine või kestlikud lepingud – võivad otseselt mõjutada tööohutust ja töötervishoidu.

Et tagada ohutud ja tervislikud töötingimused Euroopa rohepöördel 2040. aastaks, on oluline lõimida tööohutuse ja töötervishoiu kaalutlused hästi kõigi asjakohaste poliitikavaldkondade kestlikkusalgatustesse.

Tööohutust ja töötervishoidu kestlikes tarneahelates käsitletakse uues aruteludokumendis „Tarneahela tööohutuse ja töötervishoiu seire ja tõhustamine kestlikkushindamise raamistike kaudu“

Tutvuge meie teemajaotisega ringmajanduse teemal.