Poster. Töötajate kaitse kliimamuutuste kontekstis: EU-OSHA tegevus

Keywords:

Kliimamuutuste tagajärjed tööohutusele ja töötervishoiule avalduvad juba praegu. Poster esitati kõrgetasemelisel konverentsil „Research Perspectives on the Health Impacts of Climate Change (Kliimamuutuste tervisemõju uurimise perspektiivid)“ (veebruar 2024), mille korraldas Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat. Postril tuuakse esile EU-OSHA peamised praegused ja tulevased töövaldkonnad kliimamuutustest tulenevate probleemide ja tööohutuse ja töötervishoiu probleemide käsitlemisel.

Laadi alla in: en