Pressiteated

25/06/2019 - 01:15

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuur (EU-OSHA) tunneb heameelt, et rahvusvaheline autotootja Daimler võttis kasutusele nende veebipõhise interaktiivse riskihindamissüsteemi (OiRA). Ettevõtte Saksamaa tööohutuse ja töötervishoiu osakond töötas OiRA põhjal välja töökoha riskihindamise vahendi ja kohandas seda ettevõttes kasutamiseks.

05/06/2019 - 12:00

EU-OSHA korraldab Bilbaos 5.  juunil aastapäevaürituse, et tähistada 25 aastat koostööd ohutu ja terve Euroopa nimel. Sündmus võimaldab tänada kõiki neid, kes on teinud ametiga viimasel 25 aastal koostööd, ning rõhutada selle paljusid märkimisväärseid saavutusi.

29/11/2018 - 01:45

Uues aruandes avaldab EU-OSHA 2-aastase suurprojekti tulemused eesmärgiga prognoosida digiteerimise mõju töötervishoiule ja tööohutusele Euroopa Liidus. Visiooniprojekti lõpptulemused toovad esile IKT-tehnoloogiate arengu, nende võimaliku mõju töö iseloomule ja korraldusele ning võimalikele kaasnevatele tööohutuse ja töötervishoiu probleemidele ja võimalustele.

22/10/2018 - 01:45

Igal aastal tähistavad Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning tema partnerid Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalat teadlikkuse suurendamise üritustega kõikjal Euroopas ja sellest väljaspool. Selle aasta teema on 22.–26. oktoobrini toimuvate haaravate tegevuste keskmes ohtlike ainete haldamine töökohal.

19/06/2018 - 01:30

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) korraldab 19. juunil Brüsselis kõrgetasemelise konverentsi, et uurida võimalusi edendada tööohutust ja -tervishoidu Euroopa väikeettevõtetes. Konverentsi aluseks on mikro- ja väikeettevõtetes tööohutuse ja -tervishoiu olukorda uurinud EU-OSHA projekti tulemused. Samal ajal avaldatakse projekti analüüsi lõpparuanne, milles tuuakse välja mikro- ja väikeettevõtetes tööohutust ja -tervishoidu mõjutavad põhitegurid ning antakse soovitusi heade tavade ja strateegia kujundamise kohta.

Pages

Pages