You are here

Pressiteated

19/06/2018 - 01:30

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) korraldab 19. juunil Brüsselis kõrgetasemelise konverentsi, et uurida võimalusi edendada tööohutust ja -tervishoidu Euroopa väikeettevõtetes. Konverentsi aluseks on mikro- ja väikeettevõtetes tööohutuse ja -tervishoiu olukorda uurinud EU-OSHA projekti tulemused. Samal ajal avaldatakse projekti analüüsi lõpparuanne, milles tuuakse välja mikro- ja väikeettevõtetes tööohutust ja -tervishoidu mõjutavad põhitegurid ning antakse soovitusi heade tavade ja strateegia kujundamise kohta.

25/05/2018 - 01:30

Tähistamaks Euroopa vähivastase võitluse nädalat 25.–31. mail 2018, avaldab Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuur (EU-OSHA) oma projekti viimased tulemused, mis käsitlevad vähi mõju töötajatele ja töökohtadele Euroopas. Väljaannetes esitatakse vahendid, tavad, poliitikameetmed ja sekkumised, millega võib edendada edukat rehabilitatsiooni ja vähi üleelanute töölenaasmist.

24/04/2018 - 12:00

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) on algatanud ELi ülese 2018.–2019. aasta kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“. Sellega algavad sündmus- ja tegevusrohked kaks aastat, mille eesmärk on probleemile tähelepanu juhtida ning tutvustada parimaid viise, kuidas ohtlike ainete poolt töötajatele tekitatavate ohtudega toime tulla.

 

 

25/01/2018 - 01:45

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) tervitab volinik Marianne Thyssenit ja teisi sidusrühmi seminaril, kus käsitletakse töötajate ohutuse ja tervishoiu tagamist mikro- ja väikeettevõtetes. Seminar toimub Bilbaos 25. jaanuaril, mil avaldatakse ka kaks uut aruannet, mis kirjeldavad EU-OSHA mikro- ja väikeettevõtete projekti uusimaid tulemusi. Aruannetes ja seminaril käsitletakse Euroopa Liidu riikide hea tava näiteid, peamisi edutegureid ja probleeme ning vahendajate olulist rolli mikro- ja väikeettevõtjate tööohutuse ja töötervishoiu parandamisel.

21/11/2017 - 01:30

Euroopa juhtivad tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid kohtuvad täna Hispaanias Bilbaos Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) tervislike töökohtade tippkohtumisel. Tippkohtumisega lõpeb väga edukas kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“, mille eesmärk oli edendada kestlikku tööelu seoses Euroopa vananeva tööjõuga.

06/11/2017 - 12:30

Tööteemaliste filmide auhinda jagasid Lewis Wilcoxi (USA) „Before the bridge“ [„Enne silda“] ja Tuna Kaptani (Saksamaa) „Turtle shells“ [„Kilpkonnakilbid“]. Auhinnad andis üle Euroopa Tööohutuse- ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) Leipzigi dokumentaal- ja animafilmide 60. festivalil (DOK Leipzig).

23/10/2017 - 01:30

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) avab täna Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala. 27. oktoobrini kestval nädalal kohtuvad kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ raames ettevõtted, tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid ja töötajad ning vahetavad jätkusuutliku tööhõive ja tervena vananemise valdkonnas parimaid tavasid.

Pages