You are here

Pressiteated

19/06/2018 - 01:30

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) korraldab 19. juunil Brüsselis kõrgetasemelise konverentsi, et uurida võimalusi edendada tööohutust ja -tervishoidu Euroopa väikeettevõtetes. Konverentsi aluseks on mikro- ja väikeettevõtetes tööohutuse ja -tervishoiu olukorda uurinud EU-OSHA projekti tulemused. Samal ajal avaldatakse projekti analüüsi lõpparuanne, milles tuuakse välja mikro- ja väikeettevõtetes tööohutust ja -tervishoidu mõjutavad põhitegurid ning antakse soovitusi heade tavade ja strateegia kujundamise kohta.

25/05/2018 - 01:30

Tähistamaks Euroopa vähivastase võitluse nädalat 25.–31. mail 2018, avaldab Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuur (EU-OSHA) oma projekti viimased tulemused, mis käsitlevad vähi mõju töötajatele ja töökohtadele Euroopas. Väljaannetes esitatakse vahendid, tavad, poliitikameetmed ja sekkumised, millega võib edendada edukat rehabilitatsiooni ja vähi üleelanute töölenaasmist.

24/04/2018 - 12:00

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) on algatanud ELi ülese 2018.–2019. aasta kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“. Sellega algavad sündmus- ja tegevusrohked kaks aastat, mille eesmärk on probleemile tähelepanu juhtida ning tutvustada parimaid viise, kuidas ohtlike ainete poolt töötajatele tekitatavate ohtudega toime tulla.

 

 

25/01/2018 - 01:45

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) tervitab volinik Marianne Thyssenit ja teisi sidusrühmi seminaril, kus käsitletakse töötajate ohutuse ja tervishoiu tagamist mikro- ja väikeettevõtetes. Seminar toimub Bilbaos 25. jaanuaril, mil avaldatakse ka kaks uut aruannet, mis kirjeldavad EU-OSHA mikro- ja väikeettevõtete projekti uusimaid tulemusi. Aruannetes ja seminaril käsitletakse Euroopa Liidu riikide hea tava näiteid, peamisi edutegureid ja probleeme ning vahendajate olulist rolli mikro- ja väikeettevõtjate tööohutuse ja töötervishoiu parandamisel.

21/11/2017 - 01:30

Euroopa juhtivad tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid kohtuvad täna Hispaanias Bilbaos Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) tervislike töökohtade tippkohtumisel. Tippkohtumisega lõpeb väga edukas kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“, mille eesmärk oli edendada kestlikku tööelu seoses Euroopa vananeva tööjõuga.

06/11/2017 - 12:30

Tööteemaliste filmide auhinda jagasid Lewis Wilcoxi (USA) „Before the bridge“ [„Enne silda“] ja Tuna Kaptani (Saksamaa) „Turtle shells“ [„Kilpkonnakilbid“]. Auhinnad andis üle Euroopa Tööohutuse- ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) Leipzigi dokumentaal- ja animafilmide 60. festivalil (DOK Leipzig).

Pages