You are here

Pressiteated

25/01/2018 - 01:45

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) tervitab volinik Marianne Thyssenit ja teisi sidusrühmi seminaril, kus käsitletakse töötajate ohutuse ja tervishoiu tagamist mikro- ja väikeettevõtetes. Seminar toimub Bilbaos 25. jaanuaril, mil avaldatakse ka kaks uut aruannet, mis kirjeldavad EU-OSHA mikro- ja väikeettevõtete projekti uusimaid tulemusi. Aruannetes ja seminaril käsitletakse Euroopa Liidu riikide hea tava näiteid, peamisi edutegureid ja probleeme ning vahendajate olulist rolli mikro- ja väikeettevõtjate tööohutuse ja töötervishoiu parandamisel.

21/11/2017 - 01:30

Euroopa juhtivad tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid kohtuvad täna Hispaanias Bilbaos Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) tervislike töökohtade tippkohtumisel. Tippkohtumisega lõpeb väga edukas kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“, mille eesmärk oli edendada kestlikku tööelu seoses Euroopa vananeva tööjõuga.

06/11/2017 - 12:30

Tööteemaliste filmide auhinda jagasid Lewis Wilcoxi (USA) „Before the bridge“ [„Enne silda“] ja Tuna Kaptani (Saksamaa) „Turtle shells“ [„Kilpkonnakilbid“]. Auhinnad andis üle Euroopa Tööohutuse- ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) Leipzigi dokumentaal- ja animafilmide 60. festivalil (DOK Leipzig).

23/10/2017 - 01:30

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) avab täna Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala. 27. oktoobrini kestval nädalal kohtuvad kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ raames ettevõtted, tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid ja töötajad ning vahetavad jätkusuutliku tööhõive ja tervena vananemise valdkonnas parimaid tavasid.

04/09/2017 - 01:30

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) koos Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga esitleb Singapuris 3.–6. septembril toimuval tööohutuse ja töötervishoiu XXI maailmakongressil puuduliku tööohutuse ja töötervishoiu uusi hinnanguid. Uutest tulemustest selgub, et tööõnnetused ja kutsehaigused põhjustavad kogu maailmas kahju 3,9% SKPst, aasta kulu on ligikaudu 2680 miljardit eurot [1].

26/04/2017 - 11:00

Valmistudes ülemaailmseks tööohutuse ja töötervishoiu päevaks 28. aprillil, peetakse Maltal Vallettas tervislike töökohtade hea tava auhindade tseremoonia. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) väljaantavate auhindadega tõstetakse esile edukad sekkumismeetmed, millega Euroopa organisatsioonid muudavad töökohad igas vanuses töötajate jaoks ohutumaks ja tervislikumaks ning seeläbi ka tootlikumaks.

04/04/2017 - 01:30

EU-OSHA esitleb uues aruandes detailselt kvalitatiivse uuringu tulemusi töötajate töötervishoius ja -ohutuses osalemise ja nendega konsulteerimise kohta. Uuring on EU-OSHA teise uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER-2) järeluuring ja sellest nähtub, et töötajate esindatus töötervishoiu ja -ohutuse küsimustes väheneb kõikjal Euroopas, juhtkonna töötervishoiu- ja tööohutuses osalemist käsitlevad korralduslikud meetmed on aga tõusu teel. Uuringus vaadeldakse asjaomaste muudatuste mõjutegureid ja võimalikke tagajärgi.

11/11/2016 - 01:30

Sel aastal võitis tervislike töökohtade filmiauhinna „Olla õpetaja“ („To Be a Teacher“, originaalpealkiri „Zwischen den Stühlen“), mille režissöör on Jakob Schmidt Saksamaalt. Auhind, mida toetab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA), antakse parimale tööteemalisele filmile Leipzigi rahvusvahelisel dokumentaal- ja animafilmide festivalil (DOK Leipzig). Filmis tõstetakse esile noorte õpetajate keerulisi töötingimusi. 

 

Pages