Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70023I

Info -

βελτίωση των νοητικών ικανοτήτων

Definition:

ενίσχυση ή επέκταση των βασικών νοητικών ικανοτήτων με χρήση εξωτερικών μέσων, όπως τα φάρμακα βελτίωσης

Context: Info
Context:

Η χρήση φαρμάκων για μη ιατρικούς σκοπούς, όπως η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών, αρχίζει να διαδίδεται ολοένα και περισσότερο και γίνεται συχνά από σπουδαστές και ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Term reference

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Έγγραφο συζήτησης, Κριτική παρουσίαση θεμάτων για το μέλλον της εργασίας: φάρμακα βελτίωσης των εργασιακών επιδόσεων, URL: https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs [2.11.2018]

Translations

 • Български: подобряване на когнитивното функциониране
 • Čeština: zlepšení kognitivních schopností
 • Dansk: kognitiv forbedring
 • Deutsch: Steigerung der kognitiven Leistung
 • Ελληνικά: βελτίωση των νοητικών ικανοτήτων
 • English: cognitive enhancement
 • Español: estimulación cognitiva
 • Eesti: kognitiivsete võimete parandamine
 • Suomi: kognition kohentaminen
 • Français: amélioration cognitive
 • Hrvatski: jačanje kognitivnih sposobnosti
 • Magyar: kognitív fejlesztés
 • Íslenska: aukning á hugrænni getu
 • Italiano: potenziamento cognitivo
 • Lietuvių: pažintinių gebėjimų stiprinimas
 • Latviešu: kognitīvo funkciju uzlabošana
 • Malti: titjib konjittiv
 • Nederlands: prestatiebevorderende middelen
 • Norsk: kognitiv forsterkning
 • Polski: usprawnienie zdolności poznawczych
 • Português: melhoria cognitiva
 • Română: ameliorare cognitivă
 • Slovenčina: posilnenie kognitívnych schopností
 • Slovenščina: izboljšanje kognitivnih sposobnosti
 • Svenska: förhöjning av kognitiv förmåga