Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70019I

Info -

μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας

Definition:

νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, συμβατικές σχέσεις, χρήση του χρόνου εργασίας, νέες τεχνολογίες, αλλαγές στο εργατικό δυναμικό και αλλαγές στα συστήματα ΕΑΥ

Context: Info
Context:

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς φορείς, οι επιχειρήσεις, η συνεργασία με τα συνδικάτα, το CEDEFOP και οι κυβερνήσεις πρέπει επίσης να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στη διασφάλιση της ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.

Term reference

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», CELEX:52016AE1902/EL

Translations

 • Български: променящ се свят на труда
 • Čeština: měnící se svět práce
 • Dansk: foranderligt arbejdsmarked
 • Deutsch: Arbeitswelt im Wandel
 • Ελληνικά: μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας
 • English: changing world of work
 • Español: cambios en el mundo de trabajo
 • Eesti: tööelu muutused
 • Suomi: muuttuva työmaailma
 • Français: monde du travail en mutation
 • Hrvatski: promjenjivi svijet rada
 • Magyar: a munka változó világa
 • Íslenska: breytilegur vinnuheimur
 • Italiano: mondo del lavoro che cambia
 • Lietuvių: kintantis darbo pasaulis
 • Latviešu: mainīga darba pasaule
 • Malti: dinja tax-xogħol li qed tinbidel
 • Nederlands: veranderende arbeidswereld
 • Norsk: arbeidsliv i stadig endring
 • Polski: zmieniający się świat pracy
 • Português: mundo laboral em mutação
 • Română: univers dinamic al muncii
 • Slovenčina: meniaci sa svet práce
 • Slovenščina: spreminjajoči se svet dela
 • Svenska: förändringar i arbetslivet