Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62018D

Info -

περίοδος απόσβεσης

Definition:

το χρονικό διάστημα που απαιτείται για μια επένδυση για την ανάκτηση της αρχικής της δαπάνης από πλευράς κερδών ή εξοικονομήσεων

Context: Info
Context:

Η αποδοτικότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση υπολογίζεται έναντι της περιόδου απόσβεσης του κύκλου ζωής της επένδυσης, κάτι που συχνά δεν είναι εφικτό στην πράξη

Term reference

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών»[COM(2003) 739 τελικό — 2003/0300 (COD)], CELEX: 52004AE1443/EL

Translations

 • Български: период на изплащане
 • Čeština: doba návratnosti
 • Dansk: tilbagebetalingsperiode
 • Deutsch: Amortisationsdauer
 • Ελληνικά: περίοδος απόσβεσης
 • English: pay-back period
 • Español: período de amortización
 • Eesti: tasuvusaeg
 • Suomi: takaisinmaksuaika
 • Français: période d’amortissement
 • Hrvatski: pješak
 • Magyar: megtérülési idő
 • Íslenska: endurgreiðslutími
 • Italiano: periodo di recupero
 • Lietuvių: atsipirkimo laikotarpis
 • Latviešu: atmaksāšanās laiks
 • Malti: perjodu ta' rkupru tal-kost
 • Nederlands: terugverdientijd
 • Norsk: inntjeningstid
 • Polski: okres zwrotu nakładów
 • Português: período de recuperação
 • Română: perioadă de amortizare
 • Slovenčina: obdobie návratnosti
 • Slovenščina: obdobje povrnitve naložbe
 • Svenska: återbetalningstid