Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62008D

Info -

μαθητευόμενος

Definition:

άτομο που συμμετέχει σε πρόγραμμα τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο συνδυάζει την ουσιαστική μάθηση στον χώρο εργασίας με τη μάθηση σε ιδρύματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και το οποίο οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων που αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο

Context: Info
Context:

Παρότι οι περισσότεροι μαθητευόμενοι είναι νεαρής ηλικίας εκπαιδευόμενοι, θέσεις μαθητείας προσφέρονται ολοένα και περισσότερο και σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας για την απόκτηση προσόντων που ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους και αυξάνουν τις ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.

Term reference

"Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, COM(2017) 563 final, CELEX:52017DC0563/EL"

Translations

 • Български: чирак
 • Čeština: učeň
 • Dansk: lærling
 • Deutsch: Auszubildender
 • Ελληνικά: μαθητευόμενος
 • English: apprentice
 • Español: aprendiz
 • Eesti: õpipoiss
 • Suomi: oppisopimuskoulutettava
 • Français: apprenti
 • Hrvatski: naučnik
 • Magyar: tanulószerződéses tanuló
 • Íslenska: lærlingur
 • Italiano: apprendista
 • Lietuvių: pameistrys
 • Latviešu: māceklis
 • Malti: apprendist
 • Nederlands: leerlingplaats
 • Norsk: lærling
 • Polski: praktykant
 • Português: aprendiz
 • Română: ucenic
 • Slovenčina: učeň
 • Slovenščina: vajenec
 • Svenska: lärling