Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

46396E

Info -

παρακίνηση για εργασία

Translations

 • Български: Мотивация за работа
 • Čeština: Pracovní motivace
 • Dansk: arbejdsmotivation
 • Deutsch: Arbeitsmotivation
 • Ελληνικά: παρακίνηση για εργασία
 • English: Work motivation
 • Español: motivación laboral
 • Eesti: Töömotivatsioon
 • Suomi: Työmotivaatio
 • Français: motivation au travail
 • Hrvatski: Radna motivacija
 • Magyar: Munka-motiváció
 • Íslenska: Vinnuáhugi
 • Italiano: motivazione al lavoro
 • Lietuvių: Darbo motyvacija
 • Latviešu: Darba motivācija
 • Malti: Motivazzjoni għax-xogħol
 • Nederlands: werkmotivatie
 • Norsk: Arbeidsmotivasjon
 • Polski: Motywacja do pracy
 • Português: Motivação para o trabalho
 • Română: Motivaţia muncii
 • Slovenčina: motivácia pri práci
 • Slovenščina: Motivacija za delo
 • Svenska: arbetsmotivation