Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

32241E

Info -

μεταλλικές ενώσεις

Translations

 • Български: Метални сплави
 • Čeština: Sloučeniny kovů
 • Dansk: metalforbindelser
 • Deutsch: Metallverbindung
 • Ελληνικά: μεταλλικές ενώσεις
 • English: Metal compounds
 • Español: compuestos metálicos
 • Eesti: Metalliühendid
 • Suomi: Metalliyhdisteet
 • Français: composés des métaux
 • Hrvatski: Metalni spojevi
 • Magyar: Fémvegyületek
 • Íslenska: Málmsambönd
 • Italiano: composti di metalli
 • Lietuvių: Metalo junginiai
 • Latviešu: Metālu savienojumi
 • Malti: Komposti tal-metall
 • Nederlands: metaalverbindingen
 • Norsk: Metallforbindelser
 • Polski: Związki metaliczne
 • Português: Compostos metálicos
 • Română: Compuşi metalici
 • Slovenčina: kovové zmesi
 • Slovenščina: Kovinske spojine
 • Svenska: metallföreningar