Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

29601D

Info -

χειρισμός χημικών ουσιών

Translations

 • Български: Работа с химикали
 • Čeština: Manipulace s chemikáliemi
 • Dansk: håndtering af kemiske stoffer
 • Deutsch: Umgang mit Chemikalien
 • Ελληνικά: χειρισμός χημικών ουσιών
 • English: Handling chemicals
 • Español: manipulación de productos químicos
 • Eesti: Kemikaalide käitlemine
 • Suomi: Kemikaalien käsittely
 • Français: manutention de produits/substances chimiques
 • Hrvatski: Rukovanje kemikalijama
 • Magyar: Vegyi anyagok kezelése
 • Íslenska: Meðhöndlun íðefna
 • Italiano: Manipolazione di prodotti chimici
 • Lietuvių: Chemikalų tvarkymas
 • Latviešu: Rīkošanās ar ķimikālijām
 • Malti: Immaniġġjar tal-kimiki
 • Nederlands: Omgang met chemische producten
 • Norsk: Håndtering av kjemikalier
 • Polski: Manipulowanie chemikaliami
 • Português: Manipulação de substâncias químicas
 • Română: Manipularea substanţelor chimice
 • Slovenčina: manipulácia s chemikáliami
 • Slovenščina: Ravnanje s kemikalijami
 • Svenska: hantering av kemikalier