Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

29521E

Info -

χημική αντίδραση

Translations

 • Български: Химични реакции
 • Čeština: Chemická reakce
 • Dansk: kemisk reaktion
 • Deutsch: Chemische Reaktion
 • Ελληνικά: χημική αντίδραση
 • English: Chemical reaction
 • Español: reacción química
 • Eesti: Keemiline reaktsioon
 • Suomi: Kemiallinen reaktio
 • Français: réactions chimiques
 • Hrvatski: Kemijska reakcija
 • Magyar: Vegyi reakció
 • Íslenska: Efnahvörf
 • Italiano: reazione chimica
 • Lietuvių: Cheminė reakcija
 • Latviešu: Ķīmiskā reakcija
 • Malti: Reazzjoni kimika
 • Nederlands: chemische reactie
 • Norsk: Kjemisk reaksjon
 • Polski: Reakcja chemiczna
 • Português: Reacção química
 • Română: Reacţii chimice
 • Slovenčina: chemická reakcia
 • Slovenščina: Kemijska reakcija
 • Svenska: kemisk reaktion