Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

28161F

Info -

μελέτη εκτίμησης του χώρου εργασίας

Translations

 • Български: Оценка на работното място
 • Čeština: Hodnocení pracoviště
 • Dansk: vurdering af arbejdspladsen
 • Deutsch: Arbeitsplatzbewertung
 • Ελληνικά: μελέτη εκτίμησης του χώρου εργασίας
 • English: Workplace assessment
 • Español: evaluación del lugar de trabajo
 • Eesti: Töökoha hindamine
 • Suomi: Työpaikka-arviointi
 • Français: évaluation du poste de travail
 • Hrvatski: Procjena na radnom mjestu
 • Magyar: Munkahely felmérés
 • Íslenska: Mat á vinnustað
 • Italiano: valutazione del posto di lavoro
 • Lietuvių: Darbo vietos įvertinimas
 • Latviešu: Darbavietas novērtējums
 • Malti: Valutazzjoni tal-post tax-xogħol
 • Nederlands: Evaluatie van de werkplek
 • Norsk: Arbeidsplassvurdering
 • Polski: Ocena stanowiska roboczego
 • Português: Avaliação do local de trabalho
 • Română: Evaluarea locului de muncă
 • Slovenčina: hodnotenie pracoviska
 • Slovenščina: Ocena delovnega mesta
 • Svenska: arbetsplatsbedömning