Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

26881D

Info -

κανονιστική τοξικολογία

Translations

 • Български: Регулаторна токсикология
 • Čeština: Regulační toxikologie
 • Dansk: regulatorisk toksikologi
 • Deutsch: Regulatorische Toxikologie
 • Ελληνικά: κανονιστική τοξικολογία
 • English: Regulatory toxicology
 • Español: toxicología reguladora
 • Eesti: Regulatiivne toksikoloogia
 • Suomi: Regulatiivinen toksikologia
 • Français: toxicologie réglementaire
 • Hrvatski: Regulatorna toksikologija
 • Magyar: Szabályozó (rendszeri) toxikológia
 • Íslenska: Reglur um eiturverkanir
 • Italiano: Tossicologia regolatoria
 • Lietuvių: Reguliavimo toksikologija
 • Latviešu: Regulatorā toksikoloģija
 • Malti: Tossikoloġija regolatorja
 • Nederlands: Regulatoire toxicologie
 • Norsk: Regulatorisk toksikologi
 • Polski: Toksykologia krwiobiegu
 • Português: Toxicologia reguladora
 • Română: Metode standardizate în toxicologie
 • Slovenčina: regulačná toxikológia
 • Slovenščina: Upravna toksikologija
 • Svenska: allmän toxikologi