Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

26321D

Info -

καρδιαγγειακή τοξικολογία

Translations

 • Български: Сърдечно-съдова токсикология
 • Čeština: Kardiovaskulární toxikologie
 • Dansk: kardiovaskulær toksikologi
 • Deutsch: Organtoxikologie des Herz-Kreislaufsytems (inkl. blutbildendes System)
 • Ελληνικά: καρδιαγγειακή τοξικολογία
 • English: Cardiovascular toxicology
 • Español: toxicología cardiovascular
 • Eesti: Kardiovaskulaarne toksikoloogia
 • Suomi: Kardiovaskulaarinen toksikologia
 • Français: toxicologie cardiovasculaire
 • Hrvatski: Kardiovaskularna toksikologija
 • Magyar: Szív- és véredény toxikológia
 • Íslenska: Eiturverkun á hjarta- og æðakerfi
 • Italiano: Tossicologia cardiovascolare
 • Lietuvių: Širdies ir kraujagyslių toksikologija
 • Latviešu: Kardiovaskulārā toksikoloģija
 • Malti: Tossikoloġija kardjovaskulari
 • Nederlands: Cadiovasculaire toxicologie
 • Norsk: Kardiovaskulær toksikologi
 • Polski: Toksykologia układu krążenia
 • Português: Toxicologia cardiovascular
 • Română: Toxicologie cardiovasculară
 • Slovenčina: kardiovaskulárna toxikológia
 • Slovenščina: Kardiovaskularna toksikologija
 • Svenska: kardiovaskulär toxicitet