Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

24961D

Info -

χρηματοδοτικό πρόγραμμα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Translations

 • Български: Схема за финансиране на/от средните и малки предприятия (СМЕ )
 • Čeština: Plán financování SME
 • Dansk: finansieringsordning for SMV'er
 • Deutsch: Finanzierungsplan
 • Ελληνικά: χρηματοδοτικό πρόγραμμα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • English: SME funding scheme
 • Español: programas de subvención a las PYMEs
 • Eesti: Väike- ja kesksuurusega ettevõtte finantseerimissüsteem
 • Suomi: PK-yritysten rahoitusohjelma
 • Français: système de financement des PME
 • Hrvatski: Shema financiranja malih i srednjih poduzeća
 • Magyar: Kis- és középvállalkozások finanszírozási program
 • Íslenska: Fjármögnunaráætlun SME
 • Italiano: programma di finanziamento per le PMI
 • Lietuvių: SVĮ finansavimo schema
 • Latviešu: MVU finansēšanas shēma
 • Malti: Skema ta' finanzjament għal SMEs
 • Nederlands: MKB-financieringsregeling, MKB-financieringsprogramma
 • Norsk: SME-finansieringsplan
 • Polski: Schemat finansowania MŚP
 • Português: Programa de ajudas para as PME
 • Română: Schemă de finanţare a IMM
 • Slovenčina: program financovania malých a stredných podnikov
 • Slovenščina: Shema financiranja MSP
 • Svenska: finansieringssystem för SMF