Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

24921D

Info -

χρηματοδότηση της έρευνας

Translations

 • Български: Средства за изследвания
 • Čeština: Financování výzkumu
 • Dansk: finansiering af forskning
 • Deutsch: Forschungsförderung
 • Ελληνικά: χρηματοδότηση της έρευνας
 • English: Research funding
 • Español: financiación de la investigación
 • Eesti: Teadustöö finantseerimine
 • Suomi: Tutkimusrahoitus
 • Français: financement de la recherche
 • Hrvatski: Financiranje istraživanja
 • Magyar: Kutatás finanszírozás
 • Íslenska: Fjármögnun rannsókna
 • Italiano: finanziamenti per la ricerca
 • Lietuvių: Tyrimų finansavimas
 • Latviešu: Pētījumu finansēšana
 • Malti: Finanzjament għar-riċerka
 • Nederlands: onderzoeksfinanciering
 • Norsk: Forskningsfinansiering
 • Polski: Finansowanie badań podstawowych
 • Português: Financiamento da investigação
 • Română: Finanţarea cercetării
 • Slovenčina: financovanie výskumu
 • Slovenščina: Financiranje raziskav
 • Svenska: finansiering av forskning