Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

22971D

Info -

Παρακολούθηση και εξέταση της υγείας

Translations

 • Български: Наблюдение и контрол на здравното състояние
 • Čeština: sledování a kontrola zdravotního stavu
 • Dansk: Sundhedsovervågning og screening
 • Deutsch: Gesundheitsüberwachung und ‑untersuchung
 • Ελληνικά: Παρακολούθηση και εξέταση της υγείας
 • English: Health monitoring and screening
 • Español: Vigilancia de la salud y cribado sanitario
 • Eesti: Terviseseire ja -kontroll
 • Suomi: Terveyden seuranta ja terveystarkastukset
 • Français: Surveillance de la santé et dépistage
 • Hrvatski: Nadziranje i provjera zdravlja
 • Magyar: Egészségügyi ellenőrzés és szűrővizsgálat
 • Íslenska: Heilsueftirlit og skimun
 • Italiano: Sorveglianza sanitaria e screening
 • Lietuvių: Sveikatos stebėsena ir patikra
 • Latviešu: Veselības uzraudzība un pārbaude
 • Malti: Monitoraġġ u skrinjar tas-saħħa
 • Nederlands: Gezondheidsbewaking en -controle
 • Norsk: Helseovervåking og -screening
 • Polski: monitorowanie zdrowia i przesiewowe badanie stanu zdrowia
 • Português: Vigilância e acompanhamento da saúde
 • Română: monitorizarea şi verificarea stării de sănătate
 • Slovenčina: monitorovanie a skríning zdravotného stavu
 • Slovenščina: Spremljanje zdravja in varnostni pregledi
 • Svenska: Hälsokontroll och hälsoundersökningar