Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

18801F

Info -

παροχή ιατρικών υπηρεσιών

Translations

 • Български: Медицинско обезпечаване
 • Čeština: Lékařská opatření
 • Dansk: lægehjælp
 • Deutsch: Medizinische Versorgung
 • Ελληνικά: παροχή ιατρικών υπηρεσιών
 • English: Medical provision
 • Español: disposición médica
 • Eesti: Meditsiinireserv
 • Suomi: Lääkintähuolto
 • Français: fournitures médicales
 • Hrvatski: Pružanje medicinskih usluga
 • Magyar: Orvosi ellátás
 • Íslenska: Lækningaúrræði
 • Italiano: forniture mediche
 • Lietuvių: Medicininis aprūpinimas
 • Latviešu: Medicīniskais nodrošinājums
 • Malti: Provvista medika
 • Nederlands: Medisch materiaal
 • Norsk: Medisinsk bestemmelse
 • Polski: Zapewnienie opieki medycznej
 • Português: Prestação de cuidados médicos
 • Română: Prevedere medicală
 • Slovenčina: poskytnutie lekárskych služieb
 • Slovenščina: Zagotavljanje zdravniške oskrbe
 • Svenska: medicinsk åtgärd