Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

12681F

Info -

παρακολούθηση σωματιδίων

Translations

 • Български: Мониторинг на частици
 • Čeština: Monitorování částic
 • Dansk: overvågning af partikelformige stoffer
 • Deutsch: Messung von Partikeln
 • Ελληνικά: παρακολούθηση σωματιδίων
 • English: Particulate monitoring
 • Español: control de materia particulada
 • Eesti: Mikroosakeste seire
 • Suomi: Hiukkasten seuranta
 • Français: contrôle particulaire (de l’air)
 • Hrvatski: Praćenje čestica
 • Magyar: Részecskék monitorozása
 • Íslenska: Agnavöktun
 • Italiano: monitoraggio del particolato
 • Lietuvių: Dulkių (aerozolių) ore monitoringas
 • Latviešu: Daļiņu monitorings
 • Malti: Monitoraġġ tal-partikuli
 • Nederlands: controle op stofdeeltjes
 • Norsk: Partikkelovervåking
 • Polski: Monitoring pyłów
 • Português: Monitorização de partículas
 • Română: Monitorizarea particulelor
 • Slovenčina: Monitoring častíc
 • Slovenščina: Spremljanje delcev
 • Svenska: övervakning av partiklar