Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

12641F

Info -

παρακολούθηση αερίων και ατμών

Translations

 • Български: Мониторинг на газове и пари
 • Čeština: Monitorování plynů a par
 • Dansk: overvågning af gasser og dampe
 • Deutsch: Messung von Gasen und Dämpfen
 • Ελληνικά: παρακολούθηση αερίων και ατμών
 • English: Monitoring of gases and vapours
 • Español: control de gases y vapores
 • Eesti: Gaaside ja aurude seire
 • Suomi: Kaasujen ja höyryjen seuranta
 • Français: contrôle des gaz et vapeurs
 • Hrvatski: Praćenje plinova i para
 • Magyar: Gázok és párák monitorozása
 • Íslenska: Eftirlit með gasi og gufum
 • Italiano: monitoraggio di gas e vapori
 • Lietuvių: Dujų ir garų monitoringas
 • Latviešu: Gāzu un tvaiku monitorings
 • Malti: Monitoraġġ ta' gassijiet u fwar
 • Nederlands: Meting van gassen en dampen
 • Norsk: Overvåking av gass og damp
 • Polski: Monitoring gazów i oparów
 • Português: Monitorização de gases e vapores
 • Română: Monitorizarea gazelor şi vaporilor
 • Slovenčina: Kontrola plynov a výparov
 • Slovenščina: Spremljanje plinov in hlapov
 • Svenska: övervakning av gaser och ångor