Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

05761B

Info -

μέλη του δικτύου του οργανισμού

Translations

 • Български: Партньори на Агенцията по мрежата
 • Čeština: Síťoví partneři agentury
 • Dansk: agenturets netværkspartnere
 • Deutsch: Netzwerkpartner der Agentur
 • Ελληνικά: μέλη του δικτύου του οργανισμού
 • English: EU-OSHA network partners
 • Español: miembros de la red de la Agencia
 • Eesti: Agentuuri võrgustikupartnerid
 • Suomi: Viraston verkostokumppanit
 • Français: partenaires de réseau de l'Agence
 • Hrvatski: Partneri mreže EU-OSHA
 • Magyar: Ügynökség hálózati partnerek
 • Íslenska: Aðilar í samstarfsneti EU-OSHA
 • Italiano: partner di rete dell’Agenzia
 • Lietuvių: Agentūros tinklo partneriai
 • Latviešu: Aģentūras tīkla partneri
 • Malti: Sħab tan-netwerk EU-OSHA
 • Nederlands: Netwerkpartners van het Agentschap
 • Norsk: EU-OSHA nettverkspartnere
 • Polski: Partnerzy sieciowi Agencji
 • Português: Parceiros da rede da Agência
 • Română: Parteneri ai reţelei Agenţiei
 • Slovenčina: Partneri agentúry
 • Slovenščina: Partnerji v mreži Agencije
 • Svenska: arbetsmiljöbyråns nätverkspartners