Πολυμορφία του εργατικού δυναμικού και ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας: συνέπειες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Keywords:

Η οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών αναπτύσσεται ταχύτατα και οι προσφερόμενες ευκαιρίες εργασίας παρουσιάζουν τόση ποικιλομορφία όση και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Οι μετανάστες και οι εθνοτικές μειονότητες είναι πιο πιθανό να δραστηριοποιηθούν σε εργασία σε πλατφόρμα, γεγονός το οποίο μπορεί επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για τα άτομα με αναπηρία και τις γυναίκες.

Μπορεί η ψηφιακή εργασία να συνιστά ένα πρώτο σκαλοπάτι για την είσοδο των εργαζόμενων στην αγορά εργασίας, παρουσιάζει όμως και εξίσου πολλά αδιέξοδα. Το παρόν έγγραφο προβληματισμού ρίχνει φως στις συνθήκες εργασίας και στους κινδύνους για την ΕΑΥ που έχουν να αντιμετωπίσουν ορισμένες ομάδες εργαζόμενων κατά την εργασία σε πλατφόρμα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν τον δρόμο προς μια εργασία σε πλατφόρμα η οποία λειτουργεί ως εφαλτήριο για πιο προστατευμένες, ασφαλείς και υγιέστερες δραστηριότητες απασχόλησης.

 

Μεταφόρτωση in: en