Ηνωμένο Βασίλειο: Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για την επιλογή των καλύτερων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες αναθυμιάσεις συγκόλλησης

Keywords:
Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2018-2019
Οργανισμός που έλαβε τιμητική διάκριση 

Η συγκόλληση αποτελεί μία από τις συνηθέστερα εκτελούμενες εργασίες στον κατασκευαστικό τομέα, η οποία θέτει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους σε κίνδυνο, καθώς οι παραγόμενες επικίνδυνες αναθυμιάσεις προκαλούν πνευμονολογικά προβλήματα.

Για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά αυτά τα ζητήματα και να διευκολύνει τους εργαζόμενους και τους προϊσταμένους τους στον προσδιορισμό και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ελέγχου, η Βρετανική Εταιρεία Υγιεινής της Εργασίας ανέπτυξε, σε συνεργασία με άλλες σημαντικές οργανώσεις, και κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δυνητικών χρηστών, το διαδικτυακό εργαλείο επιλογέα ελέγχου των αναθυμιάσεων συγκόλλησης (Welding Fume Control Selector Tool).

Το εργαλείο παρέχεται δωρεάν, είναι απλό στη χρήση και διαθέσιμο στο κοινό, και παράγει μέσα σε λίγα λεπτά εξατομικευμένες οδηγίες για τον καλύτερο έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με μια συγκεκριμένη εργασία συγκόλλησης. Αποτελεί μέρος του πακέτου πληροφοριών «Αναπνεύστε Ελεύθερα στις Κατασκευές» (Breathe Freely in Manufacturing) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από εργοδότες όσο και από εργαζομένους.

Μεταφόρτωση in: en | is | ro |