Υποστήριξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφάλειας στους χώρους εργασίας – Συστήματα επιβολής κυρώσεων και τυποποιημένων μέτρων των ευρωπαϊκών επιθεωρήσεων εργασίας

Keywords:

Οι επιθεωρήσεις εργασίας αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας για την προώθηση της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Οι βαθιές αλλαγές που συντελούνται στους χώρους εργασίας, εξαιτίας των νέων τεχνολογιών και ρυθμίσεων εργασίας, έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο των επιθεωρήσεων εργασίας στον τρέχοντα μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.

Το παρόν έγγραφο προβληματισμού εξετάζει τις επιθεωρήσεις εργασίας και τα διάφορα συστήματα επιβολής κυρώσεων που εφαρμόζονται εντός της ΕΕ. Προσφέρει στους επιθεωρητές εργασίας βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να πείθουν τις επιχειρήσεις να βελτιώνονται ως προς τη συμμόρφωση, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα της εξισορρόπησης της πειθούς και της επιβολής κατά τη διάρκεια των επισκέψεων επιθεώρησης.

Το έγγραφο υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη τυποποιημένης αξιολόγησης της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και προτείνει μέσα μέτρησης.

Μεταφόρτωση in: en