Το μέλλον της εργασίας: πληθοπορισμός

Keywords:

Η τεχνολογική πρόοδος έχει διευρύνει τις δυνατότητες μεταφοράς των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκτός του εργασιακού χώρου με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση εντελώς νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας. Μία από αυτές είναι ο πληθοπορισμός, δηλαδή η οργάνωση της ανάθεσης και παροχής εργασίας επ' αμοιβή μέσω του Διαδικτύου. Το άρθρο περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εικονικές κοινότητες εργαζομένων εκτελώντας πληθώρα εργασιών. Δεδομένων επίσης των σημαντικών προκλήσεων που συνεπάγεται η ταχύτατη εξέλιξη του συγκεκριμένου τομέα, εν είδει παραδειγμάτων εξετάζονται κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί.

Μεταφόρτωσηin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |