Δημιουργία ασφαλών χώρων: ενδοοικογενειακή βία και χώρος εργασίας

Keywords:

Οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας στη ζωή των επιζώντων σπάνια περιορίζονται στον τόπο όπου εκδηλώνεται η βία, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των θυμάτων να διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους. Ο αρνητικός αντίκτυπος της κακοποίησης στην υγεία, την παραγωγικότητα και τη συνολική ευημερία των θυμάτων μπορεί επίσης να επηρεάσει τους συναδέλφους και τους εργοδότες τους.

Το παρόν έγγραφο προβληματισμού περιγράφει τους λόγους για τους οποίους η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα ζήτημα που αφορά τον χώρο εργασίας και παραθέτει παραδείγματα νομικών πλαισίων και πλαισίων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Συνιστά επίσης τη λήψη χρήσιμων μέτρων στον χώρο εργασίας, τα οποία μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τους επιζώντες και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κακοποίησης.

Μεταφόρτωση in: en