Τρισδιάστατη εκτύπωση: η νέα βιομηχανική επανάσταση

Keywords:

Δεδομένου ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι σχετικά νέα τεχνική, δεν γνωρίζουμε πολλά για τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Αυτή η έκθεση εμπειρογνωμόνων είναι μια σύντομη εισαγωγή στην τρισδιάσταση εκτύπωση και εξετάζει τους κινδύνους που αυτή ενέχει.

Ο αναγνώστης θα κατανοήσει καλύτερα τα ζητήματα που ανακύπτουν καθώς και τις απαραίτητες αλλαγές που θα διασφαλίσουν ότι ο νέος αυτός κλάδος είναι ασφαλής και υγιής.

Μεταφόρτωση in: en | es | fi | fr | hu | it | lt | nl | pl | pt |