Ενημερώσεις RSS του Οργανισμού

Ενημερώσεις RSS του Οργανισμού

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις ενημερώσεις RSS (Τι είναι οι ενημερώσεις RSS;) που διατίθενται στον δικτυακό τόπο osha.europa.eu. Γίνετε συνδρομητές της υπηρεσίας ενημερώσεων RSS (Really Simple Syndication) του Οργανισμού, ώστε να λαμβάνετε τις πληροφορίες απευθείας στην οθόνη σας!

Για να δείτε κάποια από τις ενημερώσεις του προγράμματος ανάγνωσης RSS (Τι είναι το πρόγραμμα ανάγνωσης (Aggregator)):

  1. Αντιγράψτε τη διεύθυνση URL ή τη συντόμευση (shortcut) που αντιστοιχεί στο θέμα που σας ενδιαφέρει.
  2. Επικολλήστε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα ανάγνωσης.

Εάν έχετε επιγραμμική (online) υπηρεσία RSS, χρησιμοποιήστε συντόμευση (shortcut):

  1. Κάντε κλικ στη συντόμευση που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που θέλετε να επισκεφθείτε.
  2. Κάντε κλικ στο τετραγωνίδιο «Προσθήκη οπουδήποτε» (Add to any) εάν η υπηρεσία που θέλετε να επισκεφθείτε δεν υπάρχει στον πίνακα.

Γενικές πληροφορίες

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Τελευταία νέα

Τελευταίες εκδηλώσεις

Τελευταίες αναρτήσεις ιστολογίου

Τελευταίες προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας

Τελευταίες οδηγίες

Τελευταία σεμινάρια