Sammendrag - Håndtering af psykosociale risici i europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder: Kvalitativ dokumentation fra den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapport fremlægger de vigtigste resultater af en undersøgelse af håndteringen af psykosociale risici på europæiske arbejdspladser. Den er baseret på kvalitativ dokumentation fra interviews med mikrovirksomheder og små virksomheder i Danmark, Tyskland, Spanien, Kroatien, Nederlandene og Polen, som alle deltog i den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019).

Informationen i rapporten er indhentet fra virksomhedsledere og medarbejdere og er med til at give et overblik over, hvordan psykosociale risici håndteres i de europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder. Den bidrager til bedre at forstå, hvilke faktorer der er i spil i forhold til det miljø, virksomhederne opererer i, herunder den nationale kontekst, økonomiske faktorer og jobrelaterede spørgsmål.

Undersøgelsen bekræfter resultaterne fra ESENER 2019, som peger på arbejdstid og større fleksibilitet i medarbejdernes tilrettelæggelse af deres eget arbejde som den primære måde at forebygge psykosociale risici på, og ser på covid-19-pandemiens virkning, som de deltagende virksomheder i undersøgelsen har berettet om.

Download in: de | en | et | fi | fr | lt | nl | pt | sl |