Kroatien: Håndtering af psykosociale risici i europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder – kvalitativ dokumentation fra den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019)

Keywords:

Denne rapport omhandler situationen i Kroatien i en kvalitativ opfølgningsundersøgelse af den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019) om håndtering af psykosociale risici i mikrovirksomheder og små virksomheder. Resultaterne af ESENER 2019-undersøgelsen og denne kvalitative undersøgelses interviews med ledere og ansatte i 21 virksomheder er sammenfaldende på en række områder. Landerapporten behandler resultaterne i forbindelse med covid-19-pandemien. 

Undersøgelsen fremhæver en række udfordringer, som de ansatte har berettet om, og som navnlig kan påvirke mikrovirksomheder, hvor tiltagene til at forebygge psykosociale risici primært var fokuseret på øget kommunikation med de ansatte.

Størstedelen af organisationerne havde ingen systematisk arbejdsmiljøstyring, og mange var enige i, at det ville være en fordel med mere støtte i form af kurser givet af relevante offentlige instanser.  

Download in: en